Mekel Bouwadvies

Bouwkundige inspecties | Onderhoud | Verbouw

Bouwkundige inspecties en meerjarenonderhoudsplanningen

Conditiemeting De oorsprong van NEN 2767 conditiemeting van bouwdelen en installatiedelen De conditiemeting is een inspectiemethodiek die in Engeland ontwikkeld is om de kwaliteit van woningen eenduidig vast te leggen en om het probleem van inspecteursvariatie op te lossen. Eind jaren zeventig is deze methode in Nederland geïntroduceerd. De Rijksgebouwendienst gaf in 1985 opdracht om de conditiemeting uit te werken tot een onderhoudsnormeringssysteem voor alle typen gebouwen. In 2002 zijn de Rijksgebouwendienst en NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) gestart met het opstellen van een norm. In september 2006 is het een norm geworden, namelijk: NEN 2767-1 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen (methodiek). Wat is conditiemeting? De conditiemeting is een objectieve methode om staat van het onderhoud van een gebouw, een bouwdeel of van een installatie weer te geven. De methode kan voor elk type gebouw (met de daarbij behorende installaties) worden gebruikt. Er zijn drie kenmerken die de conditie bepalen: * het belang (het soort gebrek) * de intensiteit (hoe ver is het gebrek gevorderd) en * de omvang (hoe vaak komt het gebrek voor) Door een inspectie met de daarbij behorende inventarisatie kunnen de voorkomende gebreken van een gebouw in kaart worden gebracht. De conditiescore is de technische staat van het onderhoud (ten opzichte van de nieuwstaat) en wordt weergegeven op een schaal van één tot en met zes, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. 1 nieuwbouw 2 goede conditie 3 redelijke conditie 4 matige conditie 5 slechte conditie 6 sloopniveau zespuntsschaal De belangrijkste voordelen van onderhoudsbeheer spitsen zich toe op: /naleven van (wettelijke) verplichtingen m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu /voorkomen van onverwachte knelpunten in onderhoud en exploitatie /terugdringen van waardeverlies van gebouwen en/of voorzieningen /besparen van kosten op reparatie en onderhoud /optimaliseren van onderhouds- en reparatieplanning en utiliteitskosten Kenmerken conditiemeting: Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van het vastgoed Gebrekenomschrijving en stadium van het gebrek Conditiescore op een 6-puntsschaal Detaillering van de aangetroffen kwaliteit Kenmerken conditiemeting: • Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van het vastgoed • Gebrekenbeeld: ernst, omvang en intensiteit • Conditiescore op een 6-puntsschaal • Nuancering van de aangetroffen kwaliteit De doelstelling van conditiemeting is: • het beheersen van de onderhoudskosten • het optimaliseren van de kosten/kwaliteitsverhouding • prioriteitsstellen onderhoudsmaatregelen • afstemmen onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand • monitoren van de bouwtechnische kwaliteit • onderbouwen van de meerjaren onderhoudsverwachting

Bouwen nieuwe stijl

Twijfelt u al een tijd over een verbouwing aan uw woning, winkel of bedrijfspand? Heeft u behoefte
aan extra ruimte of wilt u een meer praktische ruimte-indeling. Wellicht denkt u dat de kosten te
hoog op zullen lopen of weet u niet hoe u het moet aanpakken?

Door een samenwerkingsverband tussen Mekel Bouwadvies en Regal Renovations is het mogelijk
om kleine tot grote verbouwingen te realiseren

Of het nu gaat om nieuwbouw, een interne verbouwing, een uitbouw of alleen om schilderwerk: iedere specifieke opgave vraagt om een eigen benadering. Als bouwteam onderscheiden wij ons door het beheersen van het volledige bouwproces. Van ontwerp, vergunningsaanvraag tot en met de uitvoering werken wij samen met u naar het gewenste eindresultaat. Daarnaast is het mogelijk om een meerjarenonderhoudsplanning op te laten stellen volgens de NEN 2767 Conditiemeting van gebouwen. Dit is met name interessant voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), onderwijs- en zorginstellingen, maar ook voor bedrijven. Het bijkomende onderhoud kunnen wij voor u organiseren en laten uitvoeren.

Deskundigheid & bouwbegeleiding

Ontzorging &
flexibiliteit

In een vroeg stadium stellen wij uw wensen vast en vertalen we deze naar een Programma van Eisen, tekeningen en een planning. Samen met u kan een team van deskundige vakmensen worden samengesteld, maar het is ook mogelijk dat wij een passend voorstel doen voor een bouwteam. Door een voortdurende bewaking van het budget, de planning, de kwaliteit en het Programma van Eisen bieden wij bescherming van het eindresultaat. Komt u tijdens het proces tot andere inzichten, dan zijn wij met deze benadering in staat om daar flexibel op in te springen en te zorgen voor een en efficiënte oplossing
In het collectief staat de opdrachtgever centraal. Door heldere communicatie bent u altijd op de hoogte van de vorderingen. Iedere afgeronde fase binnen het project evalueren we samen met u en toetsen we aan het budget. Op deze manier zijn wij in staat een kostenreductie tot circa 7% te bewerkstelligen ten opzichte van conventionele aanbestedingsmethoden

Transparant &
veelzijdig